Contact : +91 9663 755 105 / sremramakunja@gmail.com

Media

ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಮರುಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ  ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಮರುಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ನಡೆದ ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಆ.ಮಾ.ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೇಯಸ್.ಜೆ.ಎಂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ 75.2% ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇದೀಗ ಶ್ರೀರಾ.ಆ.ಮಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸೇಸಪ್ಪ.ರೈ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Read More

ತುಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

ತುಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

Read More

ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

Read More

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಶೇ. 99.3 ಫಲಿತಾಂಶ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಶೇ. 99.3 ಫಲಿತಾಂಶ

Read More

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಶೇ.99.25 ಫಲಿತಾಂಶ

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಶೇ.99.25 ಫಲಿತಾಂಶ

Read More

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿ

Read More

Distinction Students List-2018-19

Distinction Students List-2018-19

Read More

ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ಶೇ.99.03 ಫಲಿತಾಂಶ

ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ಶೇ.99.03 ಫಲಿತಾಂಶ

Read More

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಿ  ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ತುಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ತುಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

Read More

ಭಾಷಾ ತುಳುವಿಗೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಭಾಷಾ ತುಳುವಿಗೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ತುಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 9 ಮಂದಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಠ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷಾ ತುಳುವಿಗೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ.

Read More