Contact : +91 9663 755 105 / sremramakunja@gmail.com

Media

ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಡ್ಡಸಕೂಟ

ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಡ್ಡಸಕೂಟ

Read More

ರಾಮಕುಂಜ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ - ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ

ರಾಮಕುಂಜ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ – ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ

Read More

ರಾಮಕುಂಜ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ "ಒರೆಂಜ್ ಡೇ"

ರಾಮಕುಂಜ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ “ಒರೆಂಜ್ ಡೇ”

Read More

ರಾಮಕುಂಜ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ "ಒರೆಂಜ್ ಡೇ'

ರಾಮಕುಂಜ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ “ಒರೆಂಜ್ ಡೇ’

Read More

ರಾಮಕುಂಜ: ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ರಾಮಕುಂಜ: ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Read More

ನವೀಕೃತ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ನೂತನ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ನವೀಕೃತ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ನೂತನ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

Read More

ಹುಟ್ಟೂರ ನಾಗರೀಕರ ಅಭಿವಂದನ ಸಮಾರಂಭ

ಹುಟ್ಟೂರ ನಾಗರೀಕರ ಅಭಿವಂದನ ಸಮಾರಂಭ

Read More

ಜ.8: ರಾಮಕುಂಜ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಜ.8: ರಾಮಕುಂಜ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

Read More

ಇಂದು ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿತಾರವರ ಸ್ವರಚಿತ ಕವನ ಪ್ರಸಾರ

ಇಂದು ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿತಾರವರ ಸ್ವರಚಿತ ಕವನ ಪ್ರಸಾರ

Read More

ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 'ಪಿಂಕ್ ಡೇ' ಆಚರಣೆ

ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ‘ಪಿಂಕ್ ಡೇ’ ಆಚರಣೆ

Read More