Contact : +91 9663 755 105 / sremramakunja@gmail.com

Media

ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶ್ರೀ

ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶ್ರೀ

Read More

ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ, ಯು.ಕೆ.ಜಿ, 1ನೇ ತರಗತಿ ಆರಂಭ

ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ, ಯು.ಕೆ.ಜಿ, 1ನೇ ತರಗತಿ ಆರಂಭ

Read More

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ

Read More

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

Read More

ಶ್ರೀರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ

ಶ್ರೀರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ

Read More

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಸಾಧಕರು

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಸಾಧಕರು

Read More

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ: ತುಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕುಂಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ: ತುಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕುಂಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ

Read More

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

Read More

ರಾಮಕುಂಜ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

ರಾಮಕುಂಜ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

Read More

ರಾಮಕುಂಜದಲ್ಲಿ ಕಲಾಕುಂಜದ ಸಮಾರೋಪ

ರಾಮಕುಂಜದಲ್ಲಿ ಕಲಾಕುಂಜದ ಸಮಾರೋಪ

Read More