Contact : +91 9663 755 105 / sremramakunja@gmail.com

Updates

ರಾಮಕುಂಜ: ಶಿಕ್ಷಣ, ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಸಭೆ

ರಾಮಕುಂಜ: ಶಿಕ್ಷಣ, ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಸಭೆ

 

Read More

2015-16 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ರಚನೆ

2015-16 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ರಚನೆ

 

Read More

ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಪೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ

ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಪೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ

 

Read More

ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆ

ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆ

 

Read More

ರಾಮಕುಂಜ: ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ತರಗತಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ

ರಾಮಕುಂಜ: ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ತರಗತಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ

 

Read More

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

 

Read More

SSLC Highest Scorers List

SSLC Highest Scorers List

Click Here to Download Highest Scorers List

Read More

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ

 

Read More

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ

ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ – ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ: ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ತರಗತಿ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು(380 ರಲ್ಲಿ) ಶ್ರೇಣಿ 1 ಜಿತೇಶ್.ಪಿ 5 ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ 332 1 2 ಸಂಧ್ಯಾ.ಎ 4 ಉ.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಶರವೂರು ದಾಮೋದರ 273 2 3 ಮಯೂರಿ ಎಂ.ಜಿ 5 ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ.ಜಿ.ಗುಬ್ಬಿ 267 3 4 ವಿಭಾ ಎಂ 4 […]

Read More

ಕಲಾಂಕುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಕಲಾಂಕುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

 

Read More