Contact : +91 9663 755 105 / sremramakunja@gmail.com

Updates

ರಾಮಕುಂಜ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ'ಯಲ್ಲೋ ಡೇ' ಆಚರಣೆ

ರಾಮಕುಂಜ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ’ಯಲ್ಲೋ ಡೇ’ ಆಚರಣೆ

Read More

Celebration of Shri Krishna Janmastami

Celebration of Shri Krishna Janmastami

Celebration of Shri Krishna Janmastami at KINDER GARTEN

Read More

Celebration of Rakshabhandhan at Kinder Garten

Celebration of Rakshabhandhan at Kinder Garten

Rakshabhandhan was celebrated in Ramakunja Kinder Garten

Read More

ರಾಮಕುಂಜ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ

ರಾಮಕುಂಜ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ

 

Read More

ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ

ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ

 

Read More

ರಾಮಕುಂಜ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ರಾಮಕುಂಜ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

 

Read More

ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ 32 ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಮೀಟ್ ನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ

ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ 32 ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಮೀಟ್ ನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ

 

Read More

LKG UKG Independence Day: Fancy Dress Competition

LKG UKG Independence Day: Fancy Dress Competition

Read More

ಆಟಿದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಳು ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಆಟಿದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಳು ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

 

Read More

'ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದ ದಿನೊ' - ತುಳು ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ

‘ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದ ದಿನೊ’ – ತುಳು ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ

 

Read More