Contact : +91 9449 283 025 / sremramakunja@gmail.com

Updates

SSLC Highest Scorers List

SSLC Highest Scorers List

Click Here to Download Highest Scorers List

Read More

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ

 

Read More

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ

ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ – ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ: ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ತರಗತಿ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು(380 ರಲ್ಲಿ) ಶ್ರೇಣಿ 1 ಜಿತೇಶ್.ಪಿ 5 ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ 332 1 2 ಸಂಧ್ಯಾ.ಎ 4 ಉ.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಶರವೂರು ದಾಮೋದರ 273 2 3 ಮಯೂರಿ ಎಂ.ಜಿ 5 ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ.ಜಿ.ಗುಬ್ಬಿ 267 3 4 ವಿಭಾ ಎಂ 4 […]

Read More

ಕಲಾಂಕುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಕಲಾಂಕುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

 

Read More

ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ : ರಾಮಕುಂಜ ಪ್ರೇಮಾರಿಗೆ 6 ಚಿನ್ನ

 

Read More

Kalankura - Summer Camp

Kalankura – Summer Camp

Read More

ರಾಮಕುಂಜ: ತುಳು ಕಲಿಕೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ

ರಾಮಕುಂಜ: ತುಳು ಕಲಿಕೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ

 

Read More

ತುಳು ಕಲಿಕೆ ವಿಚಾರಕೂಟ

ತುಳು ಕಲಿಕೆ ವಿಚಾರಕೂಟ

 

Read More

ಕೆಡ್ಡಸದ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ತುಳು ಕಲಿಕೆ ವಿಚಾರ ಕೂಟ

ಕೆಡ್ಡಸದ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ತುಳು ಕಲಿಕೆ ವಿಚಾರ ಕೂಟ

Read More

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

 

Read More