Contact : +91 9663 755 105 / sremramakunja@gmail.com

Result 2014 – 15

SI. No
Name
Marks
School Results
1
Medini Acharya M
611
99%
2
Latha E
610
3
Adam Shakir suhaib
606
4
Likhitha B
604
5
Dhanush kumar P B
594
6
Anushree S Rao
591
7
Krithika D V
585
8
Sujith P S
577
9
Vaishnav K
567
10
Thejaswi M O
567
11
 Shashank Raje urs
562
12
 Sathwik K T
562
13
Krishna Prasad R
561
14
Vaishak K
557
15
Shree Harikiran
556
16
Sharath S N
553
17
  Akhil K
553
18
  Thanuja
552