Contact : +91 9663 755 105 / sremramakunja@gmail.com

ರೆಡ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ


ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೆಡ್ ಡೇ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 21-06-2017 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.